Warunki korzystania

Women on Web podpisuje się pod definicją zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia: „Zdrowie jest stanem pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brakiem choroby lub kalectwa".

Jest udowodnionem że bez odpowiedniego dostępu do bezpiecznych usług aborcyjnych kobiety ryzykują swoim zdrowiem i życiem. Dostęp do bezpiecznej aborcji jest konieczny do ochrony życia i zdrowia kobiet w ciąży.

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej i serwisu

Dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej – z informacji, tekstów i filmów, produktów (w tym pigułek aborcyjnych) oraz usług (w tym doradztwa i konsultacji) - dostępnych za pośrednictwem tej strony internetowej (łącznie "usługi") określają następujące warunki ("warunki użytkowania"). Korzystając z usług, wyrażasz zgodę na wszystkie "warunki korzystania", które mogą być przez nas aktualizowane od czasu do czasu. Powininaś regularnie sprawdzać tę stronę, aby zauważyć zmiany, które mogliśmy wprowadzić w "Warunkach użytkowania".

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu ta strona internetowa jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części lub całości witryny.

 

"Miałam aborcję" - część Women on Web

Za pośrednictwem strony "Miałam aborcję" kobiety, które dokonały aborcji i inne osoby, które popierają prawo do aborcji, mogą przesłać swój portret, wymienić się doświadczeniami i informacjami. Women on Web nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tej części witryny i nie sprawdza tych postów regularnie.

Women on Web zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dochodzenia i podjęcia działań przeciwko każdemu, kto narusza powyższe zasady, w tym prawo do usunęcia informacji, które łamią powyższe zasady. Women on Web nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepoprawne lub niedokładne treści zamieszczone w części "Miałam aborcję" strony internetowej. Women on Web nie ponosi odpowiedzialności za działania, w trybie online lub offline, poczynione przez jakiegokolwiek użytkownika witryny.

 

Warunki korzystania z Usługi Doradztwa On-line

Poniższe warunki dotyczą usługi doradztwa on-line. Udzielanie informacji na temat bezpiecznej aborcji nie stanowi oferty przeprowadzania aborcji.

 • Wszystkie kobiety potrzebujące informacji związanych z niechcianą ciążą mogą wysłać do nas e-mail.
 • Serwis e-mailowy nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej.
 • W żadnym momencie nie zostaniesz obciążona opłatą za korzystanie z usługi doradztwa e-mailowego.
 • Możesz poprosić o usunięcie swoich danych w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@womenonweb.org

 

Warunki korzystania z Konsultacji On-line

Sekcja "Konsultacje" na tej stronie internetowej to internetowa usługa oferowana kobietom, które stają w obliczu niechcianej ciąży i które dobrowolnie zdecydowały, że potrzebują aborcji. Witryna Women on Web podaje Twoje informacje i wysyła prośbę o pigułki aborcyjne do licencjonowanego lekarza, który jest związany zasadami profesjonalnego postępowania i / lub prawem obowiązującym w kraju, w którym zdobył swoją licencję lekarską. Przesyłanie tych informacji do licencjonowanego lekarza nie stanowi oferty przeprowadzenia aborcji medycznej. Poniższe warunki dotyczą Konsultacji On-line.

 • Uzupełnienie konsultacji online jest koniecznie do uzyskania pigułek aborcyjnych. Jeśli nie możesz ukończyć konsultacji online, zgadzasz się nie kontynuować prośby o pigułki aborcyjne.
 • Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Jeśli zdecydujesz się nie kontynuować konsultacji, wszystkie podane przez ciebie informacje zostaną usunięte.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie wszelkich prawnych ograniczeń dostępu do usług aborcyjnych w swoim miejscu zamieszkania. Członkowie zespołu Women on Web lub konsultanci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje prawne, które mogą wyniknąć w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez przez tę stronę.
 • Wszystkie informacje, które przekazujesz nam podczas wypełniania konsultacji i korespondencji e-mailowej, muszą być prawdziwe, dlatego ważne jest, aby podać dokładne i kompletne informacje. Pominięcie jakichkolwiek informacji może spowodować problemy zdrowotne.
 • Będziesz zobowiązana podać poprawny adres e-mail oraz swój adres i numer telefonu.
 • Women on Web lub którykolwiek z członków zespołu Women on Web Team nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy zdrowotne, spowodowane pominięciem lprzez Ciebie ub niedokładnością podanych przez Ciebie informacji.
 • Licencjonowany lekarz wykorzysta informacje dostarczone przez Ciebie i ich najlepszą ocenę kliniczną, aby ustalić, czy możesz użyć pigułek aborcyjnych bez ryzyka.
 • Na początku konsultacji zostaniesz poproszona o sprawdzenie i zatwierdzenie tej umowy, a także o udzielenie zgody.
 • Zostaniesz poproszona o przekazanie darowizny, możesz ją przekazać przelewem bankowym lub kartą kredytową. Dzięki darowiznom możemy zagwarantować, że usługa będzie dostępna również dla innych kobiet. Jeśli nie możesz przekazać darowizny, możesz wysłać e-mail do: info@womenonweb.org.
 • Lekarze zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wszelkich żądań złożonych przez Ciebie. Jeśli Twoja prośba zostanie zaakceptowana, poinformujemy Cię o tym e-mailem.
 • Po 5 tygodniach otrzymasz wiadomość e-mail z dodatkowym zapytaniem, możesz wtedy otrzymać połączenie telefoniczne.
 • Lekarz jest prawnie zobowiązany do przechowywania Twoich danych przez 15 lat. Możesz poprosić o dostęp do tych informacji w dowolnym momencie.

 

Warunki dostępu do piguek aborcyjnych

 • Upoważniasz i powołujesz lekarza, aby działał w Twoim imieniu w celu, jakim jest uzyskanie aborcji medycznej.
 • Tabletki aborcyjne będą zakupione dzięki recepcie, wystawionej na Twoje nazwisko przez lekarza, w licencjonowanej aptece, na terenie, który zamieszkuje konsultant wyznaczony przez lekarza. Konsultant wyśle tabletki aborcyjne w ciągu 24 godzin od sprawdzenia dowodu płatności. Konsultant upewni się, że pigułki aborcyjne zostaną dostarczone pod adres podany lekarzowi.
 • Tabletki aborcyjne mogą spowodować działania niepożądane. Rozumiesz i zdajesz sobie sprawę z tego, że w wyniku stosowania tych tabletek mogą wystąpić niekorzystne skutki, w tym, ale nie wyłącznie, działania niepożądane lub powikłania wskazane na stronie www.womenonweb.org, Oświadczasz, że udasz się do lekarza natychmiast, jeśli wystąpią jakiekolwiek reakcje alergiczne lub powikłania.
 • Przed zażyciem pigułek aborcyjnych dokładnie przeczytałaś dokładnie wszystkie informacje i instrukcje.
 • Oświadczasz, że aborcja medyczna służy wyłącznie do użytku własnego.
 • Rozumiesz, że nie powininnaś używać tych leków po 10. tygodniu ciąży lub gdy jesteś w ciąży pozamaciczną lub występują jakiekolwiek przeciwwskazania do zastosowania tych tabletek.
 • Tabletki aborcyjne mogą nie przynieść pożądanych rezultatów. Rozumiesz zatem, że ta strona internetowa, doradcy, licencjonowany lekarz, konsultant odpowiedzialny za wysyłkę tabletek lub personel administracyjny nie może zagwarantować, że przerwiesz ciążę za pomocą zamówionych tabletek aborcyjnych.
 • Zwykle oczekiwanie na doręczenie przesyłki trwa około 10 dni. Ta strona internetowa, lekarz, który podpisał receptę lub konsultant, który wysłał tabletki, nie jest odpowiedzialny za żadne opóźnienia wynikające z działań służb pocztowych lub działania sił wyższych.
 • Usługa aborcyjna jest świadczona w Twoim imieniu i na Twoje ryzyko i pod warunkiem, że wyrazisz zgodę na ochronę i ochronę organizacji Women on Web, zespołu Women on Web i innych osób związanych z tą usługą przed wszelkimi działaniami prawnymi.
 • Jeśli pigułki nie zostaną dostarczone pod adres podany lekarzowi, ponieważ nie działałaś zgodnie z przepisami importowymi stosowanymi przez rząd kraju przeznaczenia - nie ponosimy odpowiedzialności.
 • Producent leków wykorzystywanych do aborcji medycznej ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie gwarancje związane z produktem.

 

Darowizny

Darowizny są pozyskiwane za pośrednictwem strony internetowej, od osób korzystających z witryny i odwiedzających ją. Darowizny są wykorzystywane do utrzymywania strony internetowej w Internecie i zapewnienia, że ​​dział pomocy technicznej będzie w dalszym ciągu odpowiadać na pytania kobiet z całego świata i wspierać dostęp do bezpiecznych aborcji medycznych. Zostaniesz poproszona o przekazanie minimalnej darowizny, aby zapewnić, że usługa będzie nadal dostępna dla innych kobiet. Darowizna może być wykonana za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego lub przekazu pieniężnego lub w inny sposób zaakceptowany przez Women on Web.

 

Polityka prywatności

Organizacja Women on Web dba o ochronę Twojej prywatności. Zgromadzone dane ujawniane są lekarzom wyłącznie w celu świadczenia usługi aborcji medycznej. Women on Web nie wypożycza, nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych innym osobom lub firmom. Women on Web nie angażuje się w spamowanie. Jeśli zajdzie potrzeba udostępnienia twoich informacji, zostaniesz poproszona o wyraźną zgodę.

Women on Web może wykorzystywać anonimowe informacje informacyjne do celów badań naukowych, ale informacje umożliwiające identyfikację osób nigdy nie będą wykorzystywane bez Twojej zgody.

Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie opisane w niej i gwarantuje, że wszystkie dane dostarczone przez użytkownika są dokładne. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności i poufności odwiedzających poprzez:

 

 • Zapewnienie szyfrowanego połączenia (HTTPS). Należy jednak pamiętać, że większość informacji przekazywanych za pośrednictwem Internetu nie jest bezpieczna i może być przedmiotem przechwycenia i zmiany przez strony trzecie; w związku z tym nie można zagwarantować poufności. Strona Women on Web nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z przechwycenia lub zmiany e-maili.
 • Zapewnienie dostępu do strony internetowej bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych - w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu fizycznego lub numeru telefonu. Jednakże zostaniesz poproszona o podanie swojego adresu e-mail w celu uzyskania dostępu do usługi doradztwa online, możesz poprosić o usunięcie tych informacji w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@womenonweb.org.
 • Aby uzyskać pigułki aborcyjne, zostaniesz proszona o podanie adresu e-mail, adresu zamieszkania i numeru telefonu. Informacje te są niezbędne do zapewnienia odpowiedniej dostawy naszych usług zgodnie z naszymi Warunkami korzystania.
 • Należy pamiętać, że informacje będą przechowywane przez lekarza, który przeprowadził aborcję medyczną przez 15 lat, zgodnie z prawem.
 • Wymagamy, aby wszystkie kobiety w zespole oraz konsultanci internetowi uczestniczący w internetowych konsultacjach i dostarczaniu pigułek aborcyjnych podpisali umowę o zachowaniu poufności, która zabrania im ujawniania danych osobowych stronom trzecim.
 • Ujawnianie danych osobowych tylko odpowiednim dla zespołu Women on Web osobom i konsultanta odpowiedzialnego za wysyłkę pigułek aborcyjnych.
 • Nieujawnianie danych osobowych.
 • Niewykorzystywania danych osobowych do celów badawczych bez Twojej zgody. Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili.

 

Znaki towarowe i prawa autorskie

Strona jest własnością i jest zarządzana przez Women on Web International Foundation. Treść składa się z chronionych prawem autorskim utworów będących własnością użytkownika lub osób trzecich, które dostarczyły nam treści. Witryna jest chroniona prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi obowiązującymi przepisami. Nie wolno rozpowszechniać, kopiować, powielać, ponownie publikować, modyfikować, przesyłać, publikować, transmitować, publicznie wyświetlać, przygotowywać dzieł pochodnych w oparciu o lub rozpowszechniać w jakikolwiek sposób materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych zastrzeżonych informacji lub jakichkolwiek treści ze strony, w tym kod i oprogramowanie, bez uprzedniej pisemnej zgody na uzyskanie własności praw własności takich. Żadna treść pobrana lub wydrukowana nie może zostać w żaden sposób zmieniona.

 

Zastrzeżenie odpowiedzialności

W żadnych okolicznościach Women on Web lub jego zespół lub konsultanci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym obrażenia ciała lub śmierć, wynikające z korzystania przez kogokolwiek z tej Witryny lub Usług, treści publikowanych na Witrynie lub udostępnianych przez naszych lekarzy i doradców lub wszelkie interakcje między użytkownikami Witryny, zarówno online, jak i offline.

 

Zakazy

Zabrania się niewłaściwie używać tej Witryny. Nie wolno: popełniać lub zachęcać do przestępstwa; transmitować lub rozpowszechniać wirusa, trojana, robaka, bomby logicznej lub jakiegokolwiek innego materiału złośliwego, szkodliwego technologicznie, naruszającego zaufanie lub w jakikolwiek sposób obraźliwego lub nieprzyzwoitego; zabrania się włamywania się do jakiegokolwiek aspektu usługi; uszkodzenia danych; powodowania irytacji u innych użytkowników; naruszania prawa jakichkolwiek praw własności innych osób; wysyłania niezamówionych reklam lub materiałów promocyjnych, rozpowszechniania wiadomości powszechnie zwanych "spamem"; lub prób wpływania na wydajność lub funkcjonalność jakichkolwiek urządzeń komputerowych dostępnych za pośrednictwem tej Witryny. Naruszenie tego postanowienia stanowi przestępstwo kryminalne, a Women on Web zgłosi takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i ujawni im tożsamość sprawcy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu "odmowa usługi", wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem z tej Witryny lub do pobierania wszelkich materiałów opublikowanych na tej stronie lub na dowolnej stronie internetowej z nim powiązanej.

 

Łączenie z tą witryną

Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzi naszej reputacji lub nie skorzystasz z niej, ale nie możesz ustanowić linku w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia , zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli takowa nie istnieje. Nie możesz tworzyć linków do żadnej strony internetowej, która nie jest Twoją własnością. Ta strona internetowa nie może być umieszczona na żadnej innej witrynie, ani nie może tworzyć linków do żadnej części tej strony internetowej innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na link bez powiadomienia.

 

Zastrzeżenie dotyczące własności znaków towarowych, linków do innych stron internetowych, organizacji i praw autorskich stron trzecich

Poza przypadkami, w których wyraźnie stwierdzono inaczej, wszystkie osoby, znaki towarowe stron trzecich i treści, linki do innych stron internetowych, organizacji, usług i / lub lokalizacji przedstawionych na tej Witrynie nie są w żaden sposób powiązane z Women on Web i nie należy dopatrywać się takiego związku lub powiązania. Wszelkie znaki towarowe / nazwy, linki do stron internetowych przedstawionych na tej stronie są własnością odpowiednich właścicieli znaków towarowych. W przypadku odniesienia do znaku towarowego lub nazwy marki jest on używany wyłącznie w celu opisania lub zidentyfikowania produktów i usług i nie stanowi w żaden sposób stwierdzenia, że ​​takie produkty lub usługi są promowane lub połączone z Women on Web.

 

Zabezpieczenie

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć, bronić i chronić Women on Web, ich zespół, konsultantów, agentów i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, odpowiedzialności, odszkodowaniami i / lub kosztami (w tym, nie ograniczając się do opłat prawnych) z korzystania z tej witryny lub z naruszenia warunków użytkowania.

 

Zmiany

Women on Web ma prawo wedle własnego uznania w dowolnym czasie i bez powiadomienia zmienić, usunąć lub zmienić usługi i / lub dowolną stronę tej Witryny.

 

Unieważnienie

Jeśli jakakolwiek część Warunków użytkowania jest niedotrzymana (w tym wszelkie postanowienia, w których wykluczamy naszą odpowiedzialność względem Ciebie), nie będzie to miało wpływu na wykonalność jakiejkolwiek innej części Warunków korzystania. Wszystkie pozostałe klauzule pozostają w mocy. O ile to możliwe, jeżeli klauzula / podpunkt lub część klauzuli / podpunktu może zostać zerwana, aby pozostała część była ważna, klauzulę należy interpretować odpowiednio. Alternatywnie, zgadzasz się, że klauzula zostanie poprawiona i zinterpretowana w sposób, który bardzo przypomina pierwotne znaczenie klauzuli / podpunktu, co jest dozwolone przez prawo.

 

 

Reklamacje

Stosujemy procedury rozpatrywania reklamacji, które służą nam do rozstrzygnięcia sporów w momencie ich pojawienia się. Daj nam znać, jeśli masz jakieś skargi lub komentarze, wysyłając e-mail na adres info@womenonweb.org

 

Zrzeczenie się

Jeśli naruszysz powyższe warunki i nie podejmiemy żadnych działań, w dalszym ciągu będziemy mogli korzystać z naszych praw i środków zaradczych w każdej innej sytuacji, w której naruszysz te warunki.

 

Całość porozumienia

Powyższe Warunki świadczenia usług stanowią całość porozumienia stron i zastępują wszelkie wcześniejsze i jednoczesne umowy między Women on Web. Odstąpienie któregokolwiek z postanowień Warunków świadczenia usług będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez dyrektora Women on Web.

 

Zastosowanie

Na mocy przepisów prawa kanadyjskiego użytkownik godzi się poddać jurysdykcji sądów kanadyjskich. Warunki dotyczą stosunków prawnych z Women on Web, jak również z pracownikami, pośrednikami lub osobami trzecimi pracującymi z Women on Web.